Jdi na obsah Jdi na menu
 

PRAVIDLA MINI HOKEJE

Pravidla minihokeje 2015/2016

1. PLATNOST PRAVIDEL

1.1. Tato pravidla platí pro kategorii minihokeje 2008 – 2007 a do prosince i pro krajskou ligu přípravek 2006.

2. HRACÍ PLOCHA

2.1. Hrací plochy pro minihokej se vytvoří následovně:

- pro 2. a 3. třídu se vytvoří mantinely na původní modré čáře (tzn. 1,5 m od současné modré čáry) včetně ukotvení branek

- pro 4. třídu se umístí mantinely na nové modré čáry a branky na středu šířky hřiště

2.2. Minihokej se hraje v útočných resp. obranných třetinách (i na dvou plochách současně).

2.3. Střední třetina slouží pro střídání a odpočinek hráčů, pobyt trenérů a vedoucích družstev.

2.4. Střední třetina je k účelu dle bodu 2.3. vybavena přenosnými lavičkami.

3. BRANKY

3.1. Používají se klasické hokejové branky podle Pravidel ČSLH.

3.2. Branky se umisťují na obvodu kruhů pro vhazování tak, aby za brankou zůstal volný prostor 1,5 m široký pro bezpečné pokračování ve hře i za brankou.

4. VÝZBROJ A VÝSTROJ

4.1. Hráči nastupují k utkání v kompletní výstroji a výzbroji pro lední hokej.

4.2. U kategorie minihokeje 2008 a 2007 se používají výhradně odlehčené (modré) puky. Kategorie 2006 tuto povinnost nemá.

4.3. Jednotlivé formace ( čtveřice/trojice ) jsou barevně označeny páskou na levé paži.

Barevné označení formací je jednotné: 1. formace - červená, 2.- zelená, 3.- modrá, 4. - žlutá. Jednotlivé formace jsou v zápise o utkání uvedeny v pořadí (Č - červená, Z - zelená, M - modrá, Ž – žlutá) s přiděleným číslem dresu a poznámkou o barevném zařazení (Č, Z, M, Ž).

5. DRUŽSTVA / ROČNÍKY NAROZENÍ

(není povolen start starších hráčů)

5.1. Družstva minihokeje 2008 a ml. nastupují k utkání s minimálním počtem 9 hráčů (1 brankář, 2 čtveřice hráčů). Utkání hrají 4 hráči a brankář. V případě, že klub na turnaj přihlásí dva týmy (modrý a červený) je nejmenší počet hráčů v týmu 8+1 (16+2).

5.1.1 V případě, že mužstvo nemá kompletní čtveřici (poslední čtveřici) – hraje pouze se třemi hráči. To znamená, že jedno střídání se hraje 4-3 nebo 3-3 pokud i druhé mužstvo nemá čtvrtého hráče. Pokud má mužstvo jen dva hráče pro poslední čtveřici hráčů, tak tito dva hráči nemohou hrát, ale mohou být zařazeni v další třetině. Je zakázáno během třetiny přesunovat hráče z jedné čtveřice do druhé.

5.2. Družstva minihokeje 2007 a ml. nastupují k utkání s minimálním počtem 7 hráčů (1 brankář, 2 trojice hráčů). Utkání hrají 3 hráči a brankář. Každé mužstvo nastupuje se dvěma mužstvy A, B. Nejmenší počet hráčů tedy v týmu je 6+1 (12+2).

5.2.1 V případě, že mužstvo nemá kompletní trojici (poslední trojici) – hraje pouze se dvěma hráči. To znamená, že jedno střídání se hraje 3-2 nebo 2-2 pokud i druhé mužstvo nemá třetího hráče. V případě, že mužstvo má jen jednoho hráče pro poslední trojici hráčů, tak tento hráč nemůže hrát, ale může být zařazen v další třetině. Je zakázáno během třetiny přesunovat hráče z jedné trojice do druhé.

5.3. Družstva Krajské Ligy přípravek 2006 a ml. nastupují k utkání s minimálním počtem 7 hráčů (1 brankář, 2 trojice hráčů). Utkání hrají 3 hráči a brankář. Každé mužstvo nastupuje se dvěma mužstvy A, B. Nejmenší počet hráčů tedy v týmu je 6+1 (12+2).

5.3.1 V případě, že mužstvo nemá kompletní trojici (poslední trojici) – hraje pouze se dvěma hráči. To znamená, že jedno střídání se hraje 3-2 nebo 2-2 pokud i druhé mužstvo nemá třetího hráče. V případě, že mužstvo má jen jednoho hráče pro poslední trojici hráčů, tak tento hráč nemůže hrát, ale může být zařazen v další třetině. Je zakázáno během třetiny přesunovat hráče z jedné trojice do druhé.

5.4. Brankáři mohou střídat kdykoliv při přerušené hře na pokyn trenéra. 5.4.1. Při utkání minihokeje není možné odvolání brankáře a hrát power-play.

5.5. Tým, který nastoupí k utkání se třemi, popř. čtyřmi formacemi, musí dodržet jejich pravidelné střídání v průběhu celého utkání.

6. HRACÍ DOBA

6.1. Hrací doba je 3 x 15 minut hrubého času. Měření času se provádí centrálně pro obě souběžně hraná utkání.

6.2. Přestávky mezi třetinami jsou minimální. Strany ani střídačky si družstva po celé utkání nemění.

7. ROZHODČÍ

7.1. Utkání ve třetině řídí jeden rozhodčí.

7.2. Jediným bodem pro vhazování je vždy střed hřiště.

7.3. Rozhodčí má „po ruce“ 1 - 2 náhradní kotouče, které využije např. při vyhození kotouče mimo hřiště (z důvodu minimalizace prostojů).

7.4. Rozhodčí pískáním přeruší hru pouze při vstřelení branky, pro nařízení trestného střílení a pro rozehrání akce brankářem (odstoupení hráčů).

8. PŘESTUPKY PROTI PRAVIDLŮM A TRESTY

8.1. Za vyjmenované přestupky (nedovolená hra tělem, bodnutí koncem nebo špičkou hole, sekání, krosček, podražení, vražení na hrazení, vysoká hůl a také při hře po odpískání) nařídí rozhodčí proti provinivšímu se družstvu trestné střílení.

8.2. Za ostatní přestupky (nevyjmenované) rozhodčí napomene hráče bez přerušení.

8.3. Postavení mimo hru a zakázané uvolnění v minihokeji neplatí.

9. TRESTNÉ STŘÍLENÍ

9.1. Provádí hráč, který byl faulován, TS za hru po přerušení provádí hráč určený trenérem z hráčů, kteří byli na ledě.

9.2. Provádí se z prostoru vlastní branky (ostatní hráči jsou u svých střídaček).

9.3. Zkrácená hrací doba za trestné střílení se nenastavuje.

10. LETMÉ STŘÍDÁNÍ

10.1. Interval střídání po 60 sekundách provádí časomíra (houkačkou, odlišným zapískáním nebo slovním povelem). Hráči, kteří byli ve hře, se nesmí již s viditelným úmyslem dotknout kotouče a směřují neprodleně na střídačku. Ve stejný okamžik (na stejný povel) nastupují do hry hráči ze střídačky a plynule pokračují v přerušené hře.

10.2. Střídání se musí provádět zásadně směrem ke své střídačce.

11. PŘERUŠENÍ HRY / ROZEHRÁNÍ

11.1 Vhazování buly se provádí pouze při zahájení utkání/třetiny a po vstřelení branky.

11.2 Pokud je kotouč v držení brankáře, hráči soupeře mají za povinnost (na povel rozhodčího) odstoupit do takové vzdálenosti, aby brankář mohl v klidu kotouč rozehrát svým spoluhráčům.

12. SYSTÉMY MINITURNAJŮ

12.1. Systémy turnajů jsou v kompetenci řídicího svazu s ohledem na počty přihlášených klubů do soutěže. Řídicí svaz vychází z materiálu schváleného VV ČSLH dne 18.4.2011.

12.2. Řídícím svazům je zakázáno vést (zpracovávat) jakoukoliv tabulku soutěže i statistiku hráčů.

Nařízení ČSLH platí pro kategorie 4. tříd a mladší.